Bloki Szkolne

Bezpłatne pokazy dla młodzieży ze szkół Rzeszowa i Podkarpacia

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych światem uczniów rzeszowskich i podkarpackich szkół ponadpodstawowych na bezpłatne prelekcje podróżnicze zaproszonych gości w ramach bloków szkolnych. Odbędą się one w dniu 3 listopada 2017 (piątek).

Współorganizatorem prelekcji w ramach bloków szkolnych  jest Instytut Badań nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Informacje organizacyjne dla opiekunów klas zgłaszających uczestnictwo w zajęciach:

Data: 3.11.2017 r. (piątek)
I blok szkolny: 9:30 – 11:30 – 3 prelekcje:

Zdzich Rabenda – (NIE)Straszny Bliski Wschód
Piotr Strzeżysz – Rowerem przez Peru, Kolumbię i Gwartemalę
Katarzyna Irzeńska – Sri Lanka – Wyspa, której nie da się zapomnieć

II blok szkolny: 12:00 – 14:00 – 3 prelekcje:

Zdzich Rabenda – (NIE)Straszny Bliski Wschód
Piotr Strzeżysz – Rowerem przez Peru, Kolumbię i Gwartemalę
Katarzyna Irzeńska – Sri Lanka – Wyspa, której nie da się zapomnieć

Sylwetki Prelegentów oraz opisy pokazów znajdują się poniżej.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ),
ul. Sucharskiego 2, 35-255 Rzeszów

Rezerwacje dla zorganizowanych grup szkolnych przyjmowane są wyłącznie w formie mailowej na adres: cywilizacje@wsiz.rzeszow.pl

Aby dokonać rezerwacji, należy podać w treści maila następujące informacje:

Tytuł maila: Rezerwacja na blok szkolny
Informacje szczegółowe:
Szkoła,
Liczba zgłaszanych uczestników,
Wybrany blok szkolny (I lub II)
Imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna,
Telefon kontaktowy do nauczyciela / opiekuna grupy.

Szczegółowych informacji na temat organizacji bloków szkolnych udziela Pani Sylwia Mazur.
email: smazur@wsiz.rzeszow.pl
Tel.: (17) 866 11 69

Tematy pokazów oraz sylwetki Gości występujących w ramach Bloków Szkolnych ogłosimy w ciągu najbliższych kilku dni.

UWAGA: LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Prelegenci

Goście Bloków Szkolnych 2017