Ochrona Danych Osobowych i RODO

Klauzula Prywatności oraz ochrony danych osobowych Stowarzyszenia PRO-TUR

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR (“My”), dostępne pod danymi kontaktowymi (+48) 693 289 590 oraz (+48) 606 760 829.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: stowarzyszenie@pro-tur.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Tobą, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody.

W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom państwowym.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem.

Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami.

 

Stowarzyszenie PRO-TUR

Organizator
Festiwalu Kultur Świata
Podkarpackiego Kalejdoskopu Podróżniczego